آدرس

همدان – بلوار ارتش – روبروی شهرک الوند

راه ارتباطی

تایم کاری

همه روزه ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۴:۳۰ عصر ها ۱۷:۰۰ الی ۲۳:۳۰

09185008259